صادرات واردات ، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور ، ثبت سفارش، اخذ ایران کد ، صادرات کالا ، واردات کا لا ، خرید و فروش خارجی ، اخذ مجوز ، نرخ ارز ????? ???? ????? ??? ????

تلفن:        88931532-88931530      و     Email : Info@Mehrkalaco.com  

مهندس قاسم پور : 09125278533      -       مهندس نارنجی: 09124441376

دفتر مرکزی تهران : میدان ولیعصر ، بلوار کشاورز ، فلسطین شمالی ، نبش کوچه راد ، ساختمان عرفان ، واحد 12 

 

 

Copyright 2002-2012 Mehrkalaco. ©  Inc. All rights reserved. IT Unit:Kahani 

_______________________________________________________________________________________________________________