حق العملکار گمرک و کارگزار رسمی گمرک

۱۰ اسفند ۱۳۹۶
10 بازدید
حق العملکار گمرک و کارگزار رسمی گمرک

حق العملکار گمرک یا کارگزار رسمی گمرک در گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد طبق تعریف شورای همکاری گمرکی یا سازمان جهانی گمرک حق العملکار  گمرک شخصی است که ترتیب ترخیص کالا را می دهد و مستقیما به جای و از طرف شخص دیگری با گمرک در تماس است. (پی نوشت ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰)

کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از ۱۰ مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین کارگزار رسمی گمرک که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده ۳۸۲ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهند بود. (ماده ۳۷۶ آیین نامه اجرایی)

شرایط اخذ پروانه حق العملکاری

هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد. پروانه حق العمل کاری به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:

  • تابعیت ایران
  • سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد
  • نداشتن محکومیت به جرم و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط
  • حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت
  • کارمند دولت نباشد
  • پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک

پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.(ماده ۳۷۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

(پروانه حق العملکاری هر یک سال یکبار باید تمدید شود)

در بند ۶ ماده ۳۷۷ آیین نامه ضرورت امتحان حق العملکاران مورد تأکید است ولی مواد امتحانی صرفا از قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی ان باید باشد در صورتیکه در حال حاضر بر خلاف این تبصره و فراتر از قانون از مقررات سالیانه ، تعرفه و ارزش هم بنا به شکل امتحان هم در تبصره مذکور(بند ۶ ماده ۳۷۷) مطلب گویا نیست و امتحان هم از نظر شکل میتواند عملی ، شفاهی ، نظری و کتبی و یا آمیزه ای از مجموعه موارد فوق باشد.( دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرکی)

دیدگاه ها

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959