مختصری درباره سوئیفت کد سوئیفت کد ( Swift Code ) یک نوع علامت انحصاری برای شناسایی بانک ها است، این کد برای انتقال وجه بین بانک ها ، خصوصا انتقال وجه بین المللی و ارسال حواله ارزی استفاده می شود ، همچنین بانک ها با استفاده از بستر سوئیفت به یکدیگر پیغام می دهند. کد سوئیفت از ۸ الی ۱۱ کاراکتر تشکیل شده است ، زمانی که کد سوئیفت ۸ رقمی داده میشود منظور بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده است.  چهار کاراکتر کد سوئیفت: کاراکتر اول: معرف کد بانک است که تنها می تواند حروف …