ممنوعيت‌هاي كلي واردات و صادرات كالاها

براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، ورود برخي كالاها و يا صدور آنها به طور كلي ممنوع است.‏

بعضي از اين كالاها عبارتند از:‏

۱- مشروبات الكلي.‏

۲- وسايل قمار.‏

۳- اسلحه هاي سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره.‏

۴- مواد مخدر.‏

۵- نشريات، تصاوير، فيلم، عكس و هر كالايي كه مغاير شئونات مذهبي و ملي كشور باشد.‏

۶- هرنوع نوشته مخالف مذهب رسمي كشور ويا مخل نظم و عفت عمومي و شؤؤن ملي.‏

۷- ساير كالاهايي كه منع شرعي و قانوني دارند، و يا ورود و صدور آنها موجب جدول تعرفه گمركي يا قوانين خاص ممنوع شناخته شده است.‏

كالاهاي صادراتي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند لكن مشمول پرداخت هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبار داري مي باشند. طبقه بندي كالاهاي وارداتي و صادراتي براساس تعرفه “سيستم هماهنگ توصيف و كد گذاري كالا” انجام مي گيرد. به كالاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني تعلق مي گيرد كه ميزان آن به موجب قانون مقررات صادرات و واردات ، تعيين مي گردد مبناي پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني “ارزش گمركي” كالا مي باشد.

“ارزش گمركي” عبارتست از بهاي سيف ( بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه ، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هائي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم ا اظهارنامه خواهد بود.

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959