چه نوع کالاهایی نیاز به مجوز واردات از سازمان حفاظت محیط زیست دارند مجوز محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست برای کالاهای وارداتی اخذ مجوز محیط زیست برای کالاهای وارداتی گمرک ایران فهرست برخی کالاهایی که برای واردات نیاز به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست دارند را ابلاغ کرد. فهرستی از کالاها را که نیاز به دریافت مجوز سازمان حفاظت محیط زیست برای واردات کالا دارند را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، این ابلاغیه به موازات نامه قبلی از سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر لزوم دریافت مجوز از این سازمان برای کالاهای مذکور …