اخذ مجوز ناریه فهرست انواع اسلحه و مواد منفجره آتش زا مشمول مجوز وزارت دفاع (ناریه)      “ آموزش اخذ مجوزهای ترخیص کالا “   گروه بخشنامه واردات عنوان بخشنامه فهرست مواد ناریه نیازمند به اخذ مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در هنگام ثبت سفارش (فروردین ۹۴) تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۴۳۹ مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات فهرست جدید، جایگزین فهرست قبلی که در بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ ابلاغ شده بود، شد. این فهرست شامل موارد زیر است: الف) سلاح سرد جنگی: ۱- انواع سرنیزه قابل نصب بر روی اسلحه‌های جنگی …