بخشنامه ۳۰۳ گمرکی به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۹۴۷۴/۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۶ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۵۲۸۹/۵۰۲/۹۶ مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه از محموله های وارداتی برگ خشک چای ترش در گمرک ترخیص کننده به منظور مصارف خوراکی به صورت عام از تمام کشور ها جهت آگاهی و صدور دستور اقدام لازم ارسال می گردد. جهت دانلود بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود بخشنامه ۳۰۳