ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا در ایران انجام و آماده سازی و ارائه اسناد و مدارکی از جمله مجوزات لازم (وزارت فرهنگ و ارشاد ، استاندارد ، سازمان انرژی اتمی، ، مبارزه با مواد مخدر ، استاندارد ، وزارت ارتباطات و مخابرات، بهداشت ، قرنطینه مرزی و قرنطینه نباتی ، کانون پرورش فکری کودکان و مجوز وزارت راه که شامل پرداخت هزینه ۱۰% کرایه حمل کالا می باشد و به کلیه کالاهایی که با ناوگان خارجی به حمل و نقل بین‌المللی خود مبادرت کرده اند تعلق می گیرد .)جهت ترخیص کالا می باشد. ترخیص کالا از گمرک همچنین شامل حمل و …