صدور کارت بازرگانی به مجوزی گفته می شود که از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر شده و دارنده ان (شخص حقیقی و یا حقوقی) می تواند، به انجام امور صادرات و یا واردات بپردازد، حداقل سن لازم برای صدور کارت بازگانی اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۱ سال می باشد، همچنین اعتبار کارت بازرگانی به مدت ۱سال است و تمدید  آن با ارائه مدارک به مدت ۱ سال دیگر امکان پذیر می باشد. از کارت بازرگانی برای ثبت نام و علائم تجاری لاتین، انجام اموری مانند واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در مناطق ازاد و همچنین ثبت سفارش کالا …