ترانزیت داخلی و خارجی

ترانزیت داخلی به گمرکات کشور

این سرویس جهت ترانزیت داخلی به گمرکات کالا از یک گمرک داخلی به گمرک داخلی دیگر میباشد. روش قبل از ترخیص کالا يك رويه گمركي است كه براي انتقال كالاي گمرك نشده از يك گمركخانه (مبدا) به گمركخانه ديگر(مقصد) استفاده مي شود . بنابراين ، برحسب اينكه گمرك مبدا در يك قلمرو گمركي و گمرك مقصد در يك قلمرو گمركي ديگر يا هر دو در يك قلمرو گمركي يا مبدا در مرز ،‌مقصد در مرز ، مبدا در مرز ، مقصد در داخل قلمرو گمركي ، مبدا در داخل و مقصد در داخل قلمرو گمركي و بالاخره ، مبدا در داخل و مقصد در مرز گمركي يك كشور باشد ، اصطلاحاتي مثل ترانزيت بين‌المللي ، ترانزيت خارجي ، ترانزيت به داخل ، ‌ترانزيت به خارج به كار خواهد رفت.

ترانزیت خارجی

ترانزیت خارجی جهت ارسال کالا از کشورهای همسایه به کشور دیگر با گذر از خاک ایران میباشد.ترانزبت خارجى عبارت از اين است که کالاى خارجى به‌منظور عبور از خاک ايران از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود.کالائى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مى‌کند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نبوده و از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض معاف است ليکن مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى ذکر شده مى‌باشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است.
وسايط نقليه که بدون بار و مسافر وارد و براى ترانزيت اظهار شود از هر حيث تابع مقررات و شرايط ترانزيت کالا مى‌باشد و همچنين وسايط نقليه حامل کالا ترانزيتى که با محموله خود از يک نقطه وارد و از نقطه ديگر با محموله خود خارج مى‌شود. براى اين نوع وسايط نقليه بايد اظهارنامه ترانزيت جداگانه تسليم و پروانه ترانزيت جداگانه تحصيل شود.

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

شماره تلگرام: 09334308959